Για πολλούς από εμάς η λέξη «πειθαρχία» συνδέεται με λέξεις όπως εξαναγκασμός, καταπίεση, θυμίζει κάτι τυπικό, χωρίς ουσία. 

Τι είναι όμως η πειθαρχία και συγκεκριμένα η αυτό-πειθαρχία;